Shop Mobile More Submit  Join Login
PSD#6(free) by DelAbstyle PSD#6(free) by DelAbstyle
Fav if you down :')
Add a Comment:
 
:iconfanleo2000:
fanleo2000 Featured By Owner Sep 24, 2015  Student
LIKE
Reply
:iconmiyu-cucheo:
Miyu-cucheo Featured By Owner Aug 26, 2015
xin
Reply
:iconsunachan114:
sunachan114 Featured By Owner Aug 23, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconhitomiaoitear:
HitomiAoitear Featured By Owner Aug 16, 2015
thank you xD
Reply
:iconvykute123:
vykute123 Featured By Owner Jul 25, 2015  Student Filmographer
xin
Reply
:iconhirasawaakari-tan:
HirasawaAkari-tan Featured By Owner Jul 25, 2015  Student Interface Designer
- Thank you.
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Jul 24, 2015
thanks
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2015  Student
ths
Reply
:iconchirokoporo:
ChirokoPoro Featured By Owner Jul 11, 2015  Student Artist
Xin
Reply
:iconlongnghia0705:
longnghia0705 Featured By Owner Apr 25, 2015
dowloand 
Reply
:iconyambky:
yambky Featured By Owner Apr 3, 2015
thanks!
Reply
:iconyukilovehunhan:
yukilovehunhan Featured By Owner Jan 3, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconnitaarivin:
nitaarivin Featured By Owner Oct 22, 2014  Student Digital Artist
download :)
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Aug 17, 2014
a xin :< 
Reply
:iconrotakahashi125:
Rotakahashi125 Featured By Owner Jun 22, 2014  Student Interface Designer
Chủ yếu là tớ xin pk :3
Reply
:icon27three:
27three Featured By Owner May 22, 2014
Thanks so much^_^
Reply
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner May 4, 2014  Student Traditional Artist
xin nha :'3
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Apr 11, 2014
hốt nha m
Reply
:iconpasyuks9b6:
pasyuks9b6 Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
Đẹp nha m :3
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
tks m :3
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Traditional Artist
woa~ <3 cho tớ Mq nhá^^
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
del g2k :3
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Traditional Artist
Ri G2k, m-t nha^^
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
ok :3
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
ơ định mệnh 
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
.____. s chửi t  >,<
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
sao nó đẹp thế >< 
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
nó bình thường mà >,< t chỉ tập trung vào text thôi .___.
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
cho t font :v *lợi dụng-ing* 
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
font nào , có 3 font lận :v
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
cả 3 *ham-ing* :v 
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
"i'm"*for an* là font có sẵn trong máy tự tìm đuê :v
"Waiting" là Frenchy
"Angel" là VNI 22 JackieO :v
Reply
(1 Reply)
:iconemilybbz:
Emilybbz Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
mạ cha ơi nó đẹp T^T 
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
Tks nạ ._.
Reply
:iconriz-kt:
Riz-KT Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Artist
oimeoi OwO t ght m vi OwO
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
đừng dối lòng :v
Reply
:iconriz-kt:
Riz-KT Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Artist
tại m toàn làm t phải ăn bánh GATO :v
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
có ngon không ? bánh gato của m cho t ngon cực :3
Reply
:iconriz-kt:
Riz-KT Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Artist
ngon lắm ý :3 cơ mà ăn nhiều bị ngán à nha :v
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Feb 7, 2014
perfect :)))
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
tks :3
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Feb 8, 2014
hihi kcg :3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 7, 2014  Student Interface Designer
*ghenti-ing*
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Feb 8, 2014  Student
>,< *câm mồm-ing* *đ' nói được gì-ing* = ))
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Feb 7, 2014  Student Artist
đạp!!!! hốt đê
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 7, 2014
Image Size
10.5 MB
Resolution
800×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,059 (2 today)
Favourites
209 (who?)
Comments
46
Downloads
963 (1 today)
×